Enter your search terms:
Top
 

Archive

Industrijski dizajn

Industrijski dizajn (ID) je profesionalna praksa dizajniranja proizvoda, uređaja, objekata i usluga koje svakodnevno koriste milioni ljudi širom sveta. Iako se često preklapaju, svaka vrsta industrijskog dizajna zahteva određeni skup veština i tehnika dizajna. Mnogi dizajneri su specijalizovani za jedan tip; drugi se fokusiraju na skup...