Enter your search terms:
Top
 

Archive

Grafički dizajn

Grafički dizajn se definiše kao „umetnost i praksa planiranja i projektovanja ideja i iskustava sa vizuelnim i tekstualnim sadržajem“ (AIGA). Drugim rečima, grafički dizajn saopštava određene ideje ili poruke na vizuelni način. Ovi vizuelni elementi mogu biti jednostavni poput logotipa kompanije ili složeni poput celokupnog...